Get Adobe Flash player

BAN GIÁM ĐỐC

1. Bs CKI Nguyễn Ngọc Chung             Giám đốc

2. Bs CKI Nguyễn Thế Huynh               Phó giám đốc

3. Bs CKI Nguyễn Thị Giang                 Phó giám đốc.

Ban giám đốc bệnh viện

1. Bs CKI Nguyễn Ngọc Chung             Giám đốc

2. Bs CKI Nguyễn Thế Huynh               Phó giám đốc

3. Bs CKI Nguyễn Thị Giang                 Phó giám đốc.

Các khoa phòng bệnh viện

1.Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Bà Đặng Thanh Hoa                   Trưởng Phòng

2. Phòng KH-TH:

- Ông Dương Trung Tượng             Trưởng phòng

- Bà Hoàng T.Thu Hạnh                  P.Tr Phòng

3. Phòng Điều dưỡng:

- CN: Nguyễn T.Thu Hương            P. Trưởng phòng

4. Phòng Kế toán – Tài chính:

- CN: Vương Thu Diệp                    Phụ trách phòng

5. Khoa Nội-Nhi-Lây:

- BsCKI: Nguyễn Thị Giang             Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa

6. Khoa Ngoại-Sản:

- Bs CKI Lý Đức Hùng                     Trưởng khoa.

7. Khoa Hồi sức-Cấp cứu

- BsCKI: Nông Mạnh Hùng               Phụ trách khoa

8. Khoa Y Học cổ truyền:

- CN Lộ Đăng Bình                           P. Trưởng khoa 

9. Khoa khám bệnh:

- Bs Nông Văn Yêu                          Trưởng khoa

- Bs Phạm Trung Kiên                      P.Trưởng khoa.

10. Khoa Cận Lâm sàng                  

- KTV Đặng Thị Nải                          P. Tr khoa

11. Khoa Dược:

- Ds CKI Lã  Thị Linh                        Trưởng khoa

* Phòng khám Đa khoa khu vực

1. Phòng khám Đa khoa khu vực xã Minh Ngọc:

Bs Nguyễn Đức Khánh            Trưởng phòng khám.

2. Phòng khám Đa khoa khu vực xã Đường Âm:

 Ys Vương Văn Thành               Phụ trách.  

 

Copyright © 2015. Bản quyền thuộc về Bện viên Đa khoa Bắc Mê.

Địa chỉ: TT. Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Điên thoại: 02193.841.117, Email: bvdkbacme.syt@hagiang.gov.vn.