HỘI THI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2019

            Sáng ngày 23/9/2019 tại hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Bắc mê, đồng chí Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc bệnh viện đa trao giải cho các cá nhân là cán bộ nhân viên y tế đạt kết quả cao trong Hội thi “Kiểm tra đánh giá kiến thức đối với nhân viên y tế năm 2019” nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các cán bộ nhân viên.

           Công tác khám  Điều trị, chăm sóc điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức  khỏe cho nhân dân. Việc tổ chức kiểm tra, đào tạo lại là nhiệm vụ thường xuyên và cấp thiết của đơn vị.

Được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo bệnh viện ngày 07/08/2019 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê đã tổ chức thành công Hội thi “Kiểm tra đánh giá kiến thức đối với nhân viên y tế năm 2019”  với sự tham gia của 48 bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ  đến từ các khoa lâm sàng và cận lam sàng trong bệnh viện.

Nội dung thi gồm có : Thi Lý thuyết, thi thực hành mỗi bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, NHS, dược sĩ đều phải lần lượt trải qua 2 phần thi

Kết thúc hội thi kết quả đạt được như sau: 48/48  Bác sĩ, điều dưỡng, NHS, KTV, dược sĩ đạt điểm từ trung bình trở lên.

Trong đó: Loại giỏi: 4 đồng chí

                 Loại khá:  9 đồng chí

                 Loại trung bình: 25 đồng chí

Qua hội thi nhằm đánh giá khả năng của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế góp phần nâng cao kiến thức, tăng cường việc thực hiện các quy trình chuyên môn chuẩn mực, thành thạo. Hội thi nhằm tôn vinh, khen thưởng những cá nhân có tay nghề cao, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn bệnh viện, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

                                                                                                          Phương Dung